Varumärke #1 på Katanas | Gratis Frakt | Betyg 4,8/5

Rättslig information

Webbplatsens utgivare :

Skattenummer : 50035749

TVA : RO50035749

Stadgeenligt säte : Gheorghe Simionescu Street, nr 19, Ap. B 26, Sector 1, Bukarest, Rumänien

Servrar som Cloudways är värd för

  1. Beskrivning av de tjänster som tillhandahålls

Syftet med webbplatsen www.katana-svärd.se är att ge information om alla företagets aktiviteter.

Webbplatsens ägare strävar efter att informationen på webbplatsen www.katana-svärd.se ska vara så korrekt som möjligt.

All information som tillhandahålls på webbplatsen www.katana-svärd.se kan komma att ändras. Den ges med förbehåll för ändringar som har gjorts sedan den lades ut på nätet.

  1. Immateriella rättigheter och varumärkesförfalskning

Webbplatsens ägare är ägare till de immateriella rättigheterna eller innehar nyttjanderätten till alla delar som är tillgängliga på webbplatsen, särskilt texter, bilder, grafik, logotyper, ikoner, ljud, programvara…
All reproduktion, representation, ändring, publicering, fullständig eller partiell anpassning av webbplatsens element, oavsett vilket medel eller vilken process som används, är förbjuden, utom efter skriftligt förhandstillstånd till e-postadressen: info@katana-svärd.se.

All obehörig användning av webbplatsen eller av något av de element som den innehåller kommer att betraktas som ett intrång och kommer att åtalas i enlighet med bestämmelserna i artiklarna L.335-2 och följande i den franska lagen om immateriell äganderätt.

  1. Skydd av varor och personer – hantering av personuppgifter

Användare: Internetanvändare som ansluter till och använder ovan nämnda webbplats:

www.katana-svärd.se

Personuppgifter skyddas särskilt av lag nr 78-87 av den 6 januari 1978, lag nr 2004-801 av den 6 augusti 2004, artikel L. 226-13 i den franska strafflagen och EU-direktivet av den 24 oktober 1995.

På webbplatsen www.katana-svärd.se samlar webbplatsens ägare endast in personuppgifter om användaren för vissa tjänster som erbjuds av webbplatsen www.katana-svärd.se. Användarna tillhandahåller denna information med full kännedom om fakta, särskilt när de själva anger den. Användarna av webbplatsen www.katana-svärd.se informeras sedan om huruvida de är skyldiga att lämna dessa uppgifter eller inte.

I enlighet med bestämmelserna i artikel 38 och följande i lag 78-17 av den 6 januari 1978 om databehandling, dataregister och individuella friheter har alla användare rätt att få tillgång till, rätta, radera och motsätta sig alla personuppgifter som rör dem. För att utöva denna rättighet ska du skicka din begäran till www.katana-svärd.se via e-post: webbmasterns e-post eller genom att skicka en skriftlig och undertecknad begäran, åtföljd av en kopia av identitetshandlingen med innehavarens signatur, med angivande av den adress till vilken svaret ska skickas.

Ingen personlig information om användaren av webbplatsen www.katana-svärd.se publiceras utan användarens vetskap, utbyts, överförs eller säljs på något medium till tredje part. Endast om ägaren till webbplatsen www.katana-svärd.se och dess rättigheter skulle återköpa webbplatsen skulle det vara möjligt att överföra ovannämnda information till den eventuella köparen, som i sin tur skulle ha samma skyldighet att bevara och ändra uppgifterna om användaren av webbplatsen www.katana-svärd.se.

Webbplatsen www.katana-svärd.se är förenlig med RGPD (se vår policy för RGPD).

Databaser skyddas av bestämmelserna i lagen av den 1 juli 1998 om införlivande av direktiv 96/9 av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser.

  1. Information om företaget

Webbutiken katana-svärd.se tillhör COBRA Z CORP S.R.L , vars säte är beläget på Gheorghe Simionescu Street, nr 19, Ap. B 26, Sector 1, Bukarest, Rumänien.

Leverans

Levereras kostnadsfritt under bästa möjliga förhållanden.

Service efter försäljning

Vi finns tillgängliga via e-post. info@katana-svärd.se

Säker betalning

Alla dina data är krypterade, säkra och skyddade.