Varumärke #1 på Katanas | Gratis Frakt | Betyg 4,8/5

Leverans

Indikativa leveranstider

Eftersom våra produkter är handgjorda och skickas från olika länder varierar leveranstiderna beroende på vilken produkt du köper.

Beräknade frakttider :

3-10 dagar för våra märkesvaror Katanas (Detta beror på svårighetsgraden av hantverket).

5-15 dagar för skräddarsydda Katanas.

Leveranstid :

Cirka 5-15 dagar.

Leverans innebär att fysisk besittning eller kontroll av produkten överförs till konsumenten. Riskerna för de mottagna produkterna överförs till kunden.

Beställningar levereras till den adress som kunden anger. Katana Svärd kan inte hållas ansvarigt om kunden anger en felaktig adress (leveransavgifter kommer att betalas om kunden har angett fel leveransadress och Katana Svärd måste leverera till en ny adress).

Kunden är ansvarig för att kontrollera de levererade produkternas uppenbara skick (förpackning och innehåll oskadade eller skadade, särskilt under transport) och att den mängd produkter som levereras överensstämmer med beställningen. Alla uppenbara defekter och/eller bristande överensstämmelse hos den kvantitet produkter som levereras med beställningen måste vara föremål för reservationer från kunden till transportören och bekräftas av kunden, inom fjorton dagar från den dag då produkten mottogs av kunden, genom att skicka till Katana Svärd :

Eller ett e-postmeddelande till dess kundtjänst på följande adress: info@katana-svärd.se

Kunden måste ange sitt kundnummer och sin beställningsreferens i sin begäran.

I annat fall anses förpackningen och de levererade produkterna inte ha några uppenbara defekter och mängden levererade produkter överensstämmer med beställningen.

Leveranstiden anges när beställningen görs och i bekräftelsemeddelandet. Som en indikation är leveranstiden för Sverige mellan 10 och 180 dagar.

I händelse av att Kunden uttryckligen skriftligen anger att han/hon önskar lämna sin beställning på sin tröskel eller hos en tredje part, frånsäger sig Katana Svärd allt ansvar i händelse av stöld eller kvalitetsförsämring av de beställda produkterna.

I händelse av att leveranstiderna enligt ovan inte följs måste kunden meddela Katana Svärd genom att kontakta kundtjänst och ge Katana Svärd en rimlig förlängning av tidsfristen för att Katana Svärd ska kunna identifiera orsaken till förseningen och ge ett lämpligt svar. Under alla omständigheter, i händelse av en leveransförsening som inte beror på force majeure, om Katana Svärd inte har uppfyllt kraven inom den ytterligare perioden, får kunden annullera beställningen hos Katana Svärd genom att kontakta kundtjänst. Efter mottagandet av denna begäran om annullering av försäljningen kommer Kunden att få ersättning inom högst fjorton (14) dagar.

En Beställning som helt eller delvis betalats med en inköps-, kampanj- eller rabattkupong, eller genom att utnyttja ett individuellt eller kollektivt kampanjerbjudande, kan endast återbetalas, i tillämpliga fall, i form av en inköps-, kampanj- eller rabattkupong, och/eller med hänsyn till det nämnda kampanjerbjudandet.

Leverans

Levereras kostnadsfritt under bästa möjliga förhållanden.

Service efter försäljning

Vi finns tillgängliga via e-post. info@katana-svärd.se

Säker betalning

Alla dina data är krypterade, säkra och skyddade.